CF Montmeló UE
Direcció: C/ Folch i Torres, 4 · 08160 Montmeló (Barcelona)
Telèfon: 935799022

Club de Futbol Montmeló
Unió Esportiva

Normativa Covid

Image

Protocol del C.F. Montmeló U.E. sobre el COVID-19

Protocol per a entrenaments  - Mesures Organitzatives


• El primer dia d’entrenament és imprescindible portar omplert el document d’Autoresponsabilitat municipal en relació a la malaltia COVID-19 per fer l´ús de les instal·lacions esportives. Posteriorment, s’haurà de validar també document similar de Federació que cada jugador ha de signar per la seva intranet particular i que s’ha d’anar renovant cada 15 dies.

• Tots els jugadors i monitors que accedeixin a la instal·lació del camp de fútbol faran un control de temperatura.

• Els entrenadors portaran el registre de forma diària per a que quedi constància de qui accedeix a la instal·lació. (Els entrenaments es faran a porta tancada fins a noves directrius).

• Per accedir a la instal·lació es molt important ser puntuals. S’accedirà a la zona habilitada per la recepció de jugadors/es per la porta principal seguint les indicacions dels entrenadors dels equips.

• S’estableix dins de la instal·lació un sentit únic de circulació: Entrada: per la porta principal. Sortida: per la porta de vestidors (al costat de les escales del bar).

• Serà obligatori l´ús de mascareta a la instal·lació, exceptuant la pràctica esportiva.

• No es faran servir vestuaris, els jugadors i jugadores han de venir canviats amb la roba oficial del club de casa (les botes les poden portar en una bossa i canviar-se-les allà).

• Obligatori que cada jugador/a, porti: portabotes per canviar el calçat, ampolla d’aigua individualitzada. I recomenen una tovalloleta i una samarreta de recanvi.

• Els entrenadors són els responsables de desinfectar el material.

• Al finalitzar l’entrenament es farà la sortida en grup seqüencialment, per la porta de vestidors (escales del bar).
Image